Website chính thức của Nội Thất Thăng Long Plus

  • 0828.11.21.31
  • 0828.11.21.31

Tư vấn phong thủy

Tư vấn phong phủy nhà hay phong thủy nhà ở hiện đại là một vấn đề khá quan trọng, một ngôi nhà kết lợi (phong thủy nhà ở tốt) hay một ngôi nhà có hung hại (phong phủy nhà ở xấu) tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng tốt xấu tùy theo mỗi con người. Khi chúng ta ở trong một ngôi nhà có thiết kế đẹp và tư vấn phong thủy tốt, người có số nghèo hèn hoặc vận đang suy cũng sẽ đủ ăn, người có số tầm thường hoặc thời vận chưa thông sẽ được khá lên và có của ăn của để, người có số khá giả hoặc thời vận thông đạt vừa sẽ phát lên giàu sang. Và tất cả những người đó khi sống dưới ngôi nhà có phong thủy tốt thì họ đều được sống yên lành, ít bệnh tật, ít tai họa…

Hiển thị thêm nội dung